Liên hệ 21/05/2012

Công ty Cổ Phần Miền Thực Phẩm

Địa chỉ : Kho E3 930 (838) Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

SĐT: 024 3932 8189

Hotline : 0834560072

Email : contact@foodland.com.vn

 

Sitemap 21/05/2012

 Sitemap

Quy Định Chung 21/05/2012

Giải thưởng 21/05/2012

 Giải thưởng

 Lịch sử hình thành

 Giới thiệu chung

 Cửa hàng bán lẻ

Quầy 143-145 ,chợ 19-12, số 41 Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Foodland đã có chi nhánh tại Nha Trang và TP. Hồ Chí Minh

Quên mật khẩu 21/05/2012

 Quên mật khẩu

Tổng số: 16  (bản ghi) 1 2