Cửa hàng bán lẻ

Quầy 143-145 ,chợ 19-12, số 41 Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Foodland đã có chi nhánh tại Nha Trang và TP. Hồ Chí Minh

Tổng số: 2  (bản ghi)