Vị trí » Trang chủ > Thông Tin > Thông tin Hỗ Trợ > Hệ thống phân phối > Danh sách đại lý

Danh sách đại lý (22/05/2012)

 

*  Cơ sở kinh doanh thực phẩm TÂM AN

Địa chỉ: 16A/11/10 Nguyễn Tuyển,  P. Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

Tel: 08.37438568       -        Fax: 08.37438589

Email: tamanfoods68@gmail.com

Kế tiếp:Cửa hàng bán lẻ